Sa oled siin

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud rakendusasutused

Eestis on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korraldav asutus Rahandusministeerium.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud rakendusasutused on (perioodil 2014–2020):

Meetmete tabelist http://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/meetmepohised/2014-2020 leiate valdkonnad, millega konkreetsed rakendusasutused kokku puutuvad.

Kontakt Telefon Koduleht

Andres Võrang

Kadri Tonka

625 6390

625 6493

www.mkm.ee

 

Kontakt Telefon Koduleht
Ago Kerb 735 0324  www.hm.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Allan Tamme 626 2965 www.envir.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Kertu Pöial 626 9187 www.sm.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Katrin Orgusaar 611 3105 www.fin.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Urmo Merila 611 3719 www.avalikteenistus.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Eduard Odinets 628 2208 www.kul.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Merilin Truuväärt 693 5222 www.riigikantselei.ee
Kontakt Telefon Koduleht
Marko Meriloo 612 5129 www.siseministeerium.ee
21.03.2017